Služby, které nabízím není snadné jednoznačně zařadit do konkrétních škatulek. Mou primární myšlenkou, již vám nabízím, je pomoc s nastavováním vnitřních procesů ve firmě. V nejhlubší podstatě je jedno, jestli jde o marketingové procesy, výrobní procesy, logistické procesy, či jakékoliv jiné. Základní mechanismy jsou podobné, a pokud nejsou správně nastaveny, nemůže firma dobře fungovat.

Mým posláním je posílat majitele firem na dovolenou

Krizové řízení

V rámci krizového řízení jsem absolvoval nejen teoretické kurzy a mnoho hodin v knihách, ale i několik reálných situací, včetně situace v mé vlastní firmě. Především díky praktickým zkušenostem jsem sestavil sadu principů, které vám v krizi pomohou firmu stabilizovat. Umím fungovat jako externí konzultant, který přichází s rady, nápady a praxí ověřenými postupy, ale dokážou také převzít otěže z pozice krizového manažera. 

Výsledkem jedné či druhé metody přístupu ke krizovému řízení je zlepšení stavu cashflow, snížení napětí mezi zaměstnanci, větší ochota ke spolupráci u dodavatelů a nižší pravděpodobnost infarktu šéfa firmy.

Mapování a optimalizace firemních procesů

V lepším případě tato oblast zažehná nutnost krizového řízení, v horším případě nastává ihned po té, co se podaří firmu stabilizovat. Pokud se mají vnitrofiremní procesy nějakým způsobem zlepšit a stát se oporou celé firmy, pak je potřeba je nejprve jasně a přesně zmapovat. Jakmile je zmapován každý proces a podproces a samozřejmě i jejich jednotlivá propojení, pak lze vymýšlet jak tyto procesy zlevnit, zrychlit, zefektivnit… zkrátka je optimalizovat. Velmi podobný, ačkoliv o něco složitější je postup vytváření procesů ve firmách, kde zatím žádné zavedeny nebyly.

Výsledkem optimalizace procesů je celkové zjednodušení chodu firmy, lepší přehled o jednotlivých fázích realizace produktů či služeb, nižší provozní náklady, nižší potřeba dohledu nad zaměstnanci a především: snadnější a organizovanější další rozvoj.

Lepší ukotvení zaměstnanců (odborně: optimalizace personálního managementu)

V mnoha firmách, s nimiž jsem se setkal, je problém v jednoznačném definování pracovní náplně zaměstnanců. Obvykle všichni dělají vše, všichni dělají to, co je zrovna potřeba a nebo pracovní náplně odpovídá tomu, co zrovna řekne šéf. Všechny tyto pracovní náplně jsou samozřejmě špatně a já umím pomocí vytvořením podrobných profesiogramů, definováním kompetencí, povinností a odpovědností každého zaměstnance. To vše dle potřeby s souladu s tvorbou hierarchie společnosti, metodami vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a dalšími aspekty.

Výsledkem optimalizace personálního managementu je snížení fluktuace zaměstnanců, snadnější zaškolování i zastupitelnost, jednoznačná plán rozvoje a lepší přehled o chybějících pracovních silách.

Marketingový informační systém

Funkční marketingový informační systém je tak trochu svatý grál firemního marketingu. Mám bohaté zkušenosti jak se definováním cílových skupin, jejich dotazováním a testováním, tak i s formami komunikace nejrůznějšími marketingovými kanály a zároveň mám přehled o drtivé většině technických aspektů. Též mám výše uvedené předpřipravenou řadu dokumentů, postupů a procesům, která stačí upravit každé firmě na míru. 

Neznám firmu, pro kterou by nebylo příjemné a pohodlné mít na měsíce dopředu naplánované marketingové aktivity, vědět jak se budou vzájemně doplňovat a prolínat, zároveň znát konkrétní cíle (v hodnotě i čase), kterých mají které kampaně či aktivity dosahovat. A zároveň mít tým, za kterým se dá chodit s nápady a myšlenkami, a který z nich dokáže vytvořit něco hodnotného, co firmě pomůže.

Analýza a návrh systémů

Jde o obor, kterému se věnuji dlouhodobě a krom toho, že jsem řadu systémů navrhl, tak mnohé z nich jsem i naprogramoval. Dnes už programování přenechávám jiným a věnji se spíše tomu navrhování. Většina firem dospěje evolucí k tomu, že potřebuje vytvořit nějaký informační systém, který bude ladit s chodem firmy a bude jí pomáhat. Zde bývá první a veliký kámen úrazu! Nejdřív se musíte ujistit, že máte ve firmy systém, který je funkční a teprve potom se můžete pokoušet udělat jeho elektronický ekvivalent. Firma, která nemá dány procesy či postupy, které by byly jednoznačně a exaktně definovány (vstup, realizace, výstup) nemůže nechat dělat software informační systém! Prodělá na tom, pohádá se s dodavatelem, manažeři se pohádají mezi sebou, zaměstnanci nebudou chtít pracovat s něčím, co jim komplikuje práci.

Analýza a návrh systémů (oblíbená zkratka ANANAS) jsou dva kroky: nejprve analýza stavu… pokud je analyzovatelný. A následně návrh, jak by informační systém mohl vypadat a jak by lidem mohl pomoci. A s obojím vám dokáži pomoci.

Jak spolupráce se mnou probíhá?

Tak předně je spolupráce dlouhodobá, nic z výše uvedeného nejde udělat za dva týdny. Jsou to měsíce práce a měsíce nervů, protože budu řezat do živého a budu říkat nepěkné věci. A ještě za to budu chtít peníze.

  1. Úvodní schůzka: sejdeme se, pod NDA si popovídáme o vaší firmě, o tom v jakém je stavu a kam ji chcete dostat. Tedy jak má vypadat výsledek. Schůzka obvykle trvá dvacet minut až čtyři hodiny. Dvacet minut trvají schůzky, kde zjistíme, že si nesedíme, nejsme na stejné vlně. Tato schůzka je první a jediná neplacená.
  2. Na základě dohody z úvodní schůzky podepíšeme potřebné dokumenty, já připravím návrh postupu, jak lze vyřešit vaše starosti. Vznikne definice cílů (co, kdy, jak a kolik) a odhad rozpočtu.
  3. Shodneme se na postupu, jak dosáhnout stanovených cílů. Tedy nic se nebude dít bez vašeho souhlasu a vědomí. Definujeme si moje povinnosti, odpovědnosti a kompetence při realizaci sjednaného postupu. Stanovíme si escape body, tedy okamžiky, které když nastanou, znamenají konec spolupráce.
  4. Spolupráce začíná: na přelomu měsíce se vyhodnotí aktivity předchozího a stanoví úkoly na následující. Nad vším máte stále plnou kontrolu. A takto pokračujeme, dokud nenaplníme cíle.

Napište mi a můžeme si popovídat u kávy