fbpx
Marketing

Definujte svůj cíl a poslání: Klíč k jasnému směřování vaší značky

Článek je 1. z celkem 12 dílů v seriálu Jak si vybudovat svou značku

V dnešním konkurenčním světě je základem úspěchu mít silnou značku  a měla by být cílem každého markeťáka či marketingového oddělení. Aby vaše značka vynikla, je důležité nejen vytvořit vizuálně přitažlivý design, ale také pečlivě definovat cíl a poslání. V tomto článku se podíváme na to, jak mít jasnou představu o tom, co vaše značka představuje, jaký problém řeší a jakým způsobem přináší hodnotu svým zákazníkům. A pokud nad tím nechcete přemýšlet sami, jsem vám k dispozici se svým Workshopem budování značky.

1. Definujte cíl vaší značky

Cíl značky je soubor dlouhodobých ambicí, které vaše značka chce dosáhnout. Definování cíle značky zahrnuje zodpovězení otázek jako:

 • Co je misí (hlavním úkolem) vaší značky?
 • Jaké hodnoty reprezentuje vaše značka?
 • Jak se liší vaše značka od konkurence?

Odpovědi na tyto otázky vám pomohou lépe porozumět směřování vaší značky a poskytnou základ pro komunikaci s vaší cílovou skupinou.

2. Stanovte poslání vaší značky

Poslání značky je krátké a stručné vyjádření toho, co vaše značka dělá a proč to dělá. Poslání by mělo zahrnovat:

 • Jaký problém řeší vaše značka?
 • Jaká je hlavní přidaná hodnota, kterou vaše značka nabízí zákazníkům?
 • Jaký dopad chce vaše značka mít na svět?

Poslání značky by mělo být jednoduché, jasné a snadno zapamatovatelné. Mělo by inspirovat vaše zaměstnance, zákazníky a partnery.

3. Identifikujte způsob, jakým vaše značka přináší hodnotu

Aby vaše značka uspěla, je důležité přesvědčit zákazníky, že váš produkt či služba jim přinese hodnotu. Toho můžete dosáhnout tím, že se zaměříte na následující aspekty:

 • Jaké jsou hlavní benefity vašeho produktu či služby?
 • Jak vaše značka splňuje potřeby a očekávání zákazníků?
 • Jak se vaše značka liší od konkurence v oblasti přidané hodnoty?

Přemýšlejte o unikátních vlastnostech vašeho produktu či služby a o tom, jak tyto vlastnosti uspokojí potřeby vašich zákazníků lépe než konkurence.

4. Komunikujte svůj cíl a poslání

Jakmile jste definovali cíl a poslání vaší značky, je důležité tuto vizi komunikovat interně i externě. Zde je několik tipů, jak toho dosáhnout:

 • Vytvořte jednotný vizuální styl a tón hlasu, který odráží hodnoty vaší značky.
 • Sdílejte příběh značky prostřednictvím marketingových materiálů, sociálních médií a PR.
 • Zapojte zaměstnance a partnery do procesu budování značky, aby se stali jejími ambasadory.

Využijte zpětnou vazbu od zákazníků a trhu k neustálému vylepšování a přizpůsobení vašeho cíle a poslání.

5. Kontinuálně hodnoťte a aktualizujte svůj cíl a poslání

Trh a zákaznické potřeby se neustále mění, a proto je důležité pravidelně revidovat cíl a poslání vaší značky, abyste udrželi její relevanci a konkurenceschopnost.

 • Sledujte vývoj trhu, konkurence a zákaznických potřeb.
 • Proveďte pravidelné interní a externí hodnocení, abyste zjistili, zda vaše značka stále splňuje svůj cíl a poslání.
 • Buďte ochotni provést změny a inovace, které pomohou vaší značce růst a posilovat její pozici na trhu.

Framework “Trojúhelník značky”

Pro vyjasnění, co vaše značka reprezentuje, jaký problém řeší a jak přináší hodnotu svým zákazníkům, můžete použít framework zvaný „Trojúhelník značky“. Tento framework vám pomůže zformulovat jasnou a konzistentní identitu značky. Skládá se ze tří hlavních komponent:

Příslib značky (Brand Promise):

Příslib značky je základním kamenem vaší značky. Je to slib hodnoty, kterou vaše značka nabízí zákazníkům. Příslib by měl být jednoduchý, stručný a snadno sdělitelný. Měl by také odrážet to, co vaše značka dělá nejlépe a jak se liší od konkurence. Při vytváření příslibu značky se zaměřte na to, jak vaše značka řeší problémy zákazníků a jak jim přináší hodnotu.

Atributy značky (Brand Attributes):

Atributy značky jsou klíčové vlastnosti a charakteristiky vaší značky, které ji odlišují od konkurence. Tyto atributy mohou zahrnovat výkonnost produktu, kvalitu, cenovou dostupnost, inovace nebo udržitelnost. Atributy značky by měly být konkrétní, měřitelné a relevantní pro vaši cílovou skupinu. Při vytváření atributů se zaměřte na to, co vaše značka dělá nejlépe a jak můžete tuto hodnotu představit zákazníkům.

Osobnost značky (Brand Personality):

Osobnost značky je soubor emocí, dojmů a charakteristik, které vaše značka vyvolává u zákazníků a veřejnosti. Osobnost může zahrnovat atributy jako je přátelskost, důvěryhodnost, autorita nebo zábavnost. Osobnost značky by měla být konzistentní a odrážet hodnoty a kulturu vaší značky. Při vytváření osobnosti značky se zaměřte na to, jak chcete, aby zákazníci vnímali vaši značku, a jaké emoce nebo dojmy chcete vyvolat.

Použitím trojúhelníku značky jako frameworku pro definování vaší značky můžete lépe pochopit, co vaše značka zastupuje, jaký problém řeší a jak přináší hodnotu svým zákazníkům. Tímto způsobem budete schopni vytvořit silnější a konzistentnější značku, která bude lépe rezonovat s vaší cílovou skupinou.

Závěr

Definování cíle a poslání vaší značky je zásadním krokem k jejímu úspěchu. Když máte jasnou představu o tom, co vaše značka reprezentuje, jaký problém řeší a jakým způsobem přináší hodnotu svým zákazníkům, můžete efektivněji komunikovat s vaší cílovou skupinou a vybudovat si silnou reputaci na trhu. Nezapomeňte pravidelně hodnotit a aktualizovat svůj cíl a poslání, aby vaše značka zůstala relevantní a konkurenceschopná.

A ještě jedna věc. Důvodem, proč jsem se zmínil o trojúhelníku značky, přestože jej ve svém Workshopu budování značky nepoužívám, je, že jsem se snažil zjednodušit a strukturovat klíčové prvky budování značky, které by měly být zváženy při definování cíle a poslání značky. Tyto tři aspekty – co značka zastupuje, jaký problém řeší a jak přináší hodnotu zákazníkům – jsou základními stavebními kameny pro vytváření silné a konzistentní značky.

Cílem bylo poskytnout jednoduchý a přehledný způsob, jak se zaměřit na tyto klíčové aspekty, aby bylo snazší je zohlednit při tvorbě strategie značky, kterou budeme probírat asi o tři díly seriálu později.

Series NavigationIdentifikujte svou cílovou skupinu: Klíč k efektivnímu oslovení potenciálních zákazníků >>

Related posts
Marketing

Nic lepšího než slevu neumíte?

Článek je 4. z celkem 4 dílů v seriálu Jak začít podnikat, nebo taky nezačítJak začít…
Read more
Marketing

Inovujte a adaptujte se: Klíč k dlouhodobému úspěchu značky

Článek je 12. z celkem 12 dílů v seriálu Jak si vybudovat svou značkuJak si vybudovat svou…
Read more
Marketing

Buďte konzistentní: Udržujte konzistentní prezentaci značky ve všech kanálech a komunikacích

Článek je 11. z celkem 12 dílů v seriálu Jak si vybudovat svou značkuJak si vybudovat svou…
Read more

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Marketing

Sdílejte příběh značky: Když váš příběh stojí za tisíc reklam

Worth reading...